لوگو مارک شو

تیم طراحی گرافیک مارتی

لوگو متین صمدیان

MATIN SAMADIYAN

متین صمدیان

نمونه آثار

طراحی کاور
slide-6f3c317
slide-7023f6a
slide-8576f57
slide-a37f286
slide-ad7d9eb
slide-a0a057b
ست اداری
slide-6f3c317
slide-dec10f0
slide-708b46b
slide-bf508f0
slide-97849e5
slide-2320845
طراحی لوگو
slide-6f3c317
slide-64f4428
طراحی کارت ویزیت
slide-6f3c317
slide-999a7d3
طراحی بسته بندی
slide-6f3c317
slide-fbd85de
slide-b56e898
slide-2f0658f
slide-542531d
slide-f825b93
slide-a1eb761
مونوگرام
slide-6f3c317
slide-76b3508
slide-d7ae894
slide-26a2773
slide-8adba02

تعرفه ها

طراحی لوگو

 • طراحی مطابق سلیقه مشتری
 • ارائه فایل PSD

طراحی ست اداری

 • طراحی مطابق سلیقه مشتری
 • ارائه فایل PSD

طراحی سربرگ

 • طراحی مطابق سلیقه مشتری
 • ارائه فایل طراحی

تایپوگرافی پست اینستاگرام

 • طراحی مطابق سلیقه مشتری
 • ارائه فایل طراحی

اجرای مجدد لوگو از پیش طراحی شده

 • کاملا مشابه لوگو
 • ارائه فایل طراحی

طراحی پوستر

 • طراحی مطابق سلیقه مشتری
 • ارائه فایل PSD

طراحی کارت ویزیت

 • طراحی مطابق سلیقه مشتری
 • ارائه فایل PSD

طراحی فاکتور

 • طراحی مطابق سلیقه مشتری
 • ارائه فایل طراحی

طراحی بسته بندی

 • طراحی مطابق سلیقه مشتری
 • ارائه فایل طراحی